Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-11-2013

Sag nr. FV2013.0121 Mogens Kroman

3F for et medlem mod Dansk Byggeri for Hammelsvang A/S

Afgørelse (om skriftlig advarsel til tillidsmand for manglende gulvvask, anvendelse af fuck-finger og registrering af for megen arbejdstid skulle annulleres)