Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-01-2013

Sag nr. FV2012.0135 Jørn Andersen

HK/Privat mod 3F Randers

Afgørelse efter behandling i overenskomstudvalg (om forlængelse af parternes overenskomst for perioden 2011-13)