Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-04-2013

Sag nr. FV2012.0044 Poul Dahl Jensen

Fag og Arbejde mod Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune

Afgørelse (om kommunen var berettiget til i forbindelse med udmøntning af centralt aftalt lønstigning at ændre 6 lederes hidtidige lønindplacering uden at gå frem om opsigelse/ændring af gyldige aftaler)