Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-02-2013

Sag nr. FV2012.0045 Niels Waage

FOA mod KL

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes aftalegrundlag (om navigatører er omfattet af overenskomst om maritimt personale)