Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-08-2013

Sag nr. FV2012.0128 Poul Søgaard

FOA – Fag og Arbejde – mod DI Overenskomst I for Arriva Danmark A/S

Afgørelser i henhold til parternes overenskomstgrundlag  (om medarbejdere i en paralleloverenskomstsituation løbende kan vælge mellem overenskomsterne, samt om en medarbejder, der har valgt den ene overenskomst, kan kræves anerkendt som tillidsrepræsentant for medarbejdere, der arbejder under den anden)