Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-11-2013

Sag nr. FV2013.0063 Lene Pagter Kristensen

CO-industri for 3F mod DI Overenskomst I ved DI for Fipros A/S

Afgørelse i forhold til og fortolkning af aftaler mellem partene (om lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid var gyldigt indgået og om forståelsen af dem)