Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-07-2013

Sag nr. FV2013.0078 Mogens Kromann

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om muligheden for ændring af tidspunktet for hjemsendelse som følge af manglende ordrer)