Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-09-2013

Sag nr. FV2013.0087 Mogens Kroman

3F Randers for et murersjak på en byggeplads mod Dansk Byggeri for MMT A/S

Afgørelse (om opgørelse af akkord)