Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 14-04-2014

Sag nr. 20131302 Lene Pagter Kristensen

Dansk Metalarbejderforbund for et medlem mod DI Overenskomst I v/ DI for Danfoss A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om afskedigelse af 63-årig med 28 års anciennitet på grund af arbejdsmangel var berettiget)