Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 18-12-2014

Sag nr. 20140875 Thomas Peter Rørdam

3F for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for B

Tjener, der blev afskediget på baggrund af navnlig to episoder, var ikke rimeligt begrundet i pågældendes forhold.