Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 11-04-2014

Sag nr. AR2013.0031

Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Jeudan Servicepartner A/S

Arbejdsgiver havde erkendt overenskomstbrud ved ikke at etablere påkrævede velfærdsforanstaltninger. Bod skønsmæssigt fastsat til 20.000 kr.

Sagen angik udmåling af en bod, som Jeudan Servicepartner A/S skulle betale til Blik- og Rørarbejderforbundet, da selskabet havde erkendt ikke at have overholdt overenskomstens regler om velfærdsforanstaltninger ved arbejde, der oversteg 2 uger.

Det fremgik af sagen, at Jeudan Servicepartner A/S ved arbejdets begyndelse på byggepladsen og 3-4 uger frem ingen velfærdsforanstaltninger havde etableret for de to VVS medarbejdere, der gik på pladsen, og at selskabet herefter rettede delvis for sig, dog således at der aldrig blev etableret et bad.

Arbejdsretten udtalte bl.a., at der ved udmåling af boden ikke var grundlag for at fravige princippet om, at en bod skal udmåles under hensyntagen til samtlige sagens omstændigheder, jf. arbejdsretslovens § 12, stk. 5. Den konkrete besparelse, som Jeudan Servicepartner A/S havde fået ved ikke at etablere nogen form for velfærdsforanstaltninger, indgik dermed som en blandt flere omstændigheder ved udmålingen af bod.

Ved fastsættelsen af bodens størrelse lagde Arbejdsretten i skærpende retning vægt på karakteren og grovheden af forholdet, herunder varigheden af den periode, hvor Jeudan Servicepartner A/S ingen velfærdsforanstaltninger havde etableret. I skærpende retning tillagdes det endvidere vægt, at Jeudan Servicepartner A/S tidligere havde betalt en bod for overtrædelse af reglerne om velfærdsforanstaltninger.

Arbejdsretten fastsatte skønsmæssigt boden til 20.000 kr.

Henvisninger: ARD 1989.030 (AT 1989 side 114) ARD 2000.245 (AT 2002 side 6) RFM 2003.1276 (AT 2004 side 119) ARD 2007.445 (AT 2008 side 81) Jens Kristiansen: Den kollektive arbejdsret (2. udg. 2008) side 665f