Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 26-05-2014

Sag nr. AR2013.0002

Landsorganisationen i Danmark for 3F mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II v/DI for Elite Miljø A/S

To rengøringsmedarbejdere tillagt skønsmæssigt fastsat yderligere løn som følge af, at de efter udlicitering af en kommunal arbejdsopgave blev pålagt et væsentligt højere arbejdstempo end lønsatserne i den kommunale overenskomst var baseret på.

To medarbejdere overgik til ansættelse hos en privat arbejdsgiver i forbindelse med udliciteringen af en kommunal rengøringsopgave. Umiddelbart herefter og mens vilkårene i den kommunale overenskomst fortsat fandt anvendelse i deres individuelle ansættelsesforhold, blev medarbejderne pålagt at arbejde i et betydeligt forøget arbejdstempo.

Arbejdsretten lagde til grund, at lønsatserne i den kommunale overenskomst er baseret på, at rengøringsarbejdet udføres i et normalt arbejdstempo. Den private arbejdsgiver krævede, at medarbejderne skulle arbejde i et væsentligt forøget arbejdstempo, der fordrede en ekstraordinær indsats.

Arbejdsretten fastslog, at dette var i strid med den kommunale overenskomsts forudsætninger vedrørende lønsatserne, og et sådant krav kunne ikke stilles med henvisning til ledelsesretten. Medarbejderne havde derfor krav på kompensation.

Henvisninger: ARD 2003.632 (AT2004 side 52) Per Jacobsen: Kollektiv arbejdsret (5. udg.1994) side 547ff Jens Kristiansen: Den kollektive arbejdsret (2. udg.2008) side 372 Mogens Hornslet: Faglig voldgift 1 (2008) side 157