Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 01-07-2014

Sag nr. FV2014.0018 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Kruse A/S

Afgørelse (om der var grundlag for bortvisning eller afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentant, der som buschauffør havde undladt at billettere en passager)