Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 12-06-2014

Sag nr. FV2014.0001 Lene Pagter Kristensen (19. maj 2014)

Fødevareforbundet NNF mod DI Overenskomst I ved DI for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om med hvilket varsel virksomheden kan ændre arbejdstidens placering, hvis den i henhold til parternes lokalaftale herom har varslet etablering af en 40-timers arbejdsuge)