Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 13-01-2014

Sag nr. FV2013.0145 Jytte Scharling

Danmark Jurist- og Økonomforbund for et medlem mod Greve Kommune

Afgørelse (om afskedigelse i forbindelse med længere stressbetinget sygefravær var rimeligt begrundet)