Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 16-11-2014

Sag nr. FV2013.0168 Lene Pagter Kristensen (4. november 2014)

Lærernes Centralorganisation mod KL for Århus Kommune

Afgørelse (om en lærer som følge af en række kontinuerlige tidsbegrænsede ansættelser i vikariater i Århus Kommune af samlet flere års varighed, var blevet omfattet af overenskomstens regler om opsigelsesvarsel som fastansat)