Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 23-10-2014

Sag nr. FV2014.0091 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Hansson og Knudsen A/S

Afgørelse (om arbejdsgiver ved sin underskrift på en akkorderingsseddel har god­kendt medarbejdernes krav og dermed givet afkald på sin adgang til kritik)