Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 25-04-2014

Sag nr. FV2013.0176 Niels Waage

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Fortolkning af parternes overenskomster (om kørsel i forbindelse driftsforstyrrelser i togdriften af mere en 3 dages varighed er omfattet af overenskomsten for rutebilkørsel og ikke af overenkomsten for turistbuschauffører mv.)