Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-08-2014

Sag nr. FV2014.0013 Thomas Rørdam

Dansk Psykolog Forening for et medlem mod Region Sjælland

Afgørelse (om det var berettiget, at en psykolog blev afskediget fra uddannelsesstilling som specialpsykolog)