Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-02-2014

Sag nr. FV2013.0140 Niels Waage

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark mod Dansk Byggeri for HHM A/S

Fortolkning af parternes overenskomst (om tidsmæssige spørgsmål vedrørende overenskomstdækning for virksomheder, der meldes ind i arbejdsgiverforeningen)