Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 28-01-2014

Sag nr. FV2013.0118 Niels Waage

Dansk Metal og Dansk El-forbund mod DI Overenskomst II ved DI for Arla Foods, Korsvej Mejeri

Fortolkning af parternes overenskomst (om der er krav på holddriftstillæg i forbindelse med tilkald)