Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 03-04-2014

Sag nr. FV2013.0174 Lene Pagter Kristensen

Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod Moderniseringsstyrelsen på egne vegne og for Tornbjerg Gymnasium

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om hvornår rektorer har krav på at blive henført til lønramme 38)