Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 03-12-2014

Sag nr. FV2014.0066 Poul Sørensen

BJMF mod Dansk Byggeri for JOBco ApS

Afgørelse (om krav som følge af at virksomheden ikke havde indgået overenskomstmæssig aftale om varierende arbejdstid med sine udenlandske medarbejdere)