Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 05-11-2014

Sag nr. FV2014.0044 Vibeke Rønne (29. oktober 2014)

FOA mod KL

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om månedslønnede handicapledsagere, der holder fri på en søgnehelligdag, har krav på at få nedskrevet deres arbejdsnorm, eller om deres arbejdstid i stedet kan kræves lagt på andre dage)