Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 06-02-2014

Sag nr. FV2013.0177 Jens Kristiansen (24. januar 2014)

Gymnasieskolernes Lærerforening mod Finansministeriet ved Moderniseringsstyrelsen

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om lærere ved gymnasie- og erhvervsskoler har krav på at få opgjort deres overtid i henhold til de hidtidige overenskomster efter nye overenskomsters ikrafttræden pr. 1. august 2013)