Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 07-04-2014

Sag nr. FV2013.0173 Poul Sørensen

Dansk Metal mod DI Overenskomst II ved DI for Dansk Bilglas A/S

Fortolkning af parternes overenskomst (om medarbejdere i små afdelinger kan være valgbare som tillidsrepræsentanter)