Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-03-2014

Sag nr. FV2013.0192 Jens Kristiansen

Dansk Magisterforening for et medlem mod Finansministeriet ved Moderniseringsstyrelsen

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om en ph.d.-stipendiat med fast skattebegunstiget ansættelse ved et udenlandsk universitet har krav på at afvikle barselsorlov i Danmark med den højere løn for stipendiater ved danske universiteter)