Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-05-2014

Sag nr. FV2014.0047 Mogens Kroman

3F Aalborg for et medlem mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om medarbejder havde ret til løn efter tilskadekomst)