Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-10-2014

Sag nr. FV2014.0053 Lene Pagter Kristensen

Socialpædagogernes Landsforbund for et medlem mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Afgørelse (om der var tvingende årsager til at afskedige en tillidsrepræsentant)