Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-09-2014

Sag nr. FV2013.0095 Børge Dahl

Ansatte Dyrlægers Organisation, Den Danske Dyrlægeforening, mod Moderniseringsstyrelsen for DTU

Fortolkning af og afgørelse i henhold til AC-overenskomsten (om rådighedstillæg til dyrlæger omfatter ansatte i VIP-stillinger)