Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-10-2014

Sag nr. FV2014.0089 Børge Dahl

CO-industri for Dansk Metal et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Melfar Bil-Center A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om der i forbindelse med uddannelse, som er besluttet af arbejdsgiver og foregår på et særligt uddannelsessted, er krav på løn med tillæg af overtidsbetaling for transporttiden til og fra kursusstedet)