Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-10-2014

Sag nr. FV2014.0098 Børge Dahl

3F København (tidligere Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Komdis A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til budoverenskomsten for hovedstadsområdet (om beregningsudvalgets indhentning af oplysninger og kompetence samt udformningen af en omdelingsvirksomheds beregningssystem)