Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-05-2014

Sag nr. FV2013.0124 Poul Sørensen

Prosa – Forbundet af IT-professionelle for Prosa/CSC-DK og Prosa CSC/GIS-Klubben mod CSC Danmark A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om der er krav på betaling ifølge en lønreguleringsmekanisme aftalt i tilslutning til en overenskomst, når betalingen først forfalder efter overens­komsten er bortfaldet, men med virkning fra tiden før)