Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-05-2014

Sag nr. FV2013.0202 Tine Vuust

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri for DitoBus A/S

Fortolkning af parternes overenskomst (om en medarbejder har krav på fuld løn i situation, hvor den pågældende under barsels- og/eller forældreorlov på grund af sygdom bliver ude af stand til at tage vare på sit barn, og den anden forælder i konsekvens heraf indtræder i medarbejderens ret til orlov)