Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-04-2014

Sag nr. FV2013.0043 Vibeke Rønne

Dansk Journalistforbund mod Foreningen af TV2-regioner

Fortolkning af parternes overenskomst (om visse former for benyttelse af ophavsretligt beskyttede værker kan anses for vederlagt ved almindelig løn eller skal vederlægges på anden måde)