Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-01-2014

Sag nr. FV2012.0053 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund og FOA mod KL for Vestforbrænding

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om en principaftale knyttede sig så tæt til overenskomsten med KL, at den ikke kunne anses for en lokalaftale, og om der var en fælles forståelse med hensyn til hvilken overenskomst, driftsassistenter skulle ansættes efter)