Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-09-2014

Sag nr. FV2014.0040 Poul Dahl Jensen

CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion

Afgørelse (om medarbejderne skal lønkompenseres for værdien af tilskud til arbejdstøj, efter virksomheden har opsagt en aftale om sådant tilskud)