Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-07-2014

Sag nr. FV Børge Dahl

Spillerforeningen mod Divisionsforeningen

Afgørelse (om konfliktvarsel var kommet rettidigt frem)