Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-06-2014

Sag nr. FV 2014.0043 Mogens Kroman

3F mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om hvilken overenskomst fugearbejde udført af forskellige personalegrupper er dækket af)