Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-02-2014

Sag nr. FV2013.0113 Poul Søgaard

Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Fortolkning af og afgørelse i henhold til overenskomsten om almen praksis (om Region Hovedstadens opsigelse af overenskomsten vedrørende Lægebetjeningen uden for dagtiden var overenskomststridig og bodspådragende)