Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-03-2014

Sag nr. FV2012.0180 Tine Vuust

Malerforbundet i Danmark mod Dansk Byggeri for Zdania Holding ApS

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om hovedentreprenøren var rette indklagede, om bevisbyrden var omvendt, og om hvem der havde ledelsesretten over de pågældende arbejdere)