Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-11-2014

Sag nr. FV2014.0024 Tine Vuust

FOA for et medlem mod KA Pleje for Kærkommen Aalborg ApS

Afgørelse (om bortvisning af en tillidsrepræsentant, der virkede som nattevagt, var berettiget)