Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-12-2014

Sag nr. FV2014.0077 Børge Dahl

3F Privat Service, Hotel og Restauration mod Nordisk Film Biografer A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om operatørers ret til servicetillæg efter analoge maskiner er erstattet af digitale)