Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 15-09-2015

Sag nr. 20141381 Thomas Peter Rørdam

3F for A, B, C, D og E mod DI for ISS Facillity Service A/S

Usaglig afskedigelse af 5 servicemedarbejdere ved virksomhedens omstrukturering idet omplacering ikke var forsøgt.