Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 09-10-2015

Sag nr. 20150472 Jytte Scharling

Blik- og Rørarbejderforbundet for A mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Brøndum A/S

Påstand om godtgørelse for usaglig afskedigelse - Afskedigelse begrundet med arbejdsmangel.