Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 11-11-2015

Sag nr. AR2015.0105

Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen for Glamsdalens Idrætsefterskole.

Misbrug af ledelsesretten

Sagen angik, om en efterskole havde anvendt opsigelse af individuelle aftaler om beboelse af tjeneste- og lejeboliger som pressionsmiddel for at gennemtvinge en lokalaftale om fravigelse af de overenskomstmæssige vilkår for rådighedstjeneste og derved havde misbrugt sin ledelsesret.

Arbejdsretten lagde til grund, at efterskolen havde forsøgt at formå de lærere, der havde tjeneste- eller lejebolig på skolen, til at deltage i rådighedsvagten på vilkår, der tidligere havde været gældende, men som fraveg den gældende overenskomst, ved at oplyse, at deres tjeneste- eller lejeboliger ville blive opsagt, hvis de ikke deltog i rådighedsordningen på netop disse vilkår. Da det reelle formål med opsigelsen var at formå lærerne til at indgå en aftale på ikke-overenskomstmæssige vilkår, var dispositionen ikke sagligt begrundet og var derfor i strid med ledelsesretten. Boden blev efter sagens omstændigheder fastsat til 25.000 kr.

Henvisninger: AR2011.0291 (21. februar 2012, AT2012 side 17) AR2012.0682 (14. november 2013, AT2013 side 40) Per Jacobsen: Kollektiv arbejdsret side 303-06, Ole Hasselbalch: Den danske arbejdsret (2009) side 2477-84, Jens Evald: Retsmisbrug i formueretten (2001) side 243-54.