Spring over hovedmenu

Arebjdsrettens dom af 18-12-2015

Sag nr. AR2014.0596

Landsorganisationen i Danmark for CO-industri mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for SSP Technology A/S.

Arbejde var udført i entreprise

SSP Technology A/S indgik i foråret 2014 en mundtlig aftale med virksomheden MTC & Partnere A/S om at udføre nogle arbejder på en vingeform. Sagen angik, om aftalen var en entrepriseaftale, eller om SSP Technology A/S  havde ledelsesretten over de personer, der udførte arbejdet, således at der reelt var tale om et ansættelsesforhold omfattet af vikarbestemmelserne i den mellem CO-industri og Dansk Industri indgåede overenskomst.

Arbejdsretten fandt, at Landsorganisationen i Danmark havde bevisbyrden for, at der reelt var tale om et ansættelsesforhold, og at denne bevisbyrde - uanset at beviskravene måtte lempes som følge af, at der ikke var udarbejdet en skriftlig entreprisekontrakt - efter de foreliggende omstændigheder ikke kunne anses for løftet.

Dommen er omtalt i Arbejdsrettens årsberetning 2015 under punkt 6.2.