Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 24-09-2015

Sag nr. AR2013.0453

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund og Serviceforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II på egne vegne og for ISS Facility Services A/S samt Dansk Arbejdsgiverforening for HORESTA for ISS Hotel & Event Services A/S.

Der var ikke arbejdsretlig identitet mellem moder- og datterselskab, og datterselskabet var derfor ikke forpligtet af den af moderselskabet indgåede overenskomst

Sagen angik, om ISS Facility Services havde startet virksomhed i form af hotelrengøring i sit datterselskab ISS Hotel & Event Services med det formål at unddrage sig sine overenskomstmæssige forpligtelser i henhold til den gældende overenskomst mellem DIO II samt 3F og Serviceforbundet (Serviceoverenskomsten), og om der som følge heraf skulle statueres arbejdsretlig identitet mellem de to selskaber. ISS Hotel & Event Services havde, inden aktiviteten i selskabet blev påbegyndt, meldt sig ind i HORESTA Arbejdsgiver og var derfor omfattet af HORESTA overenskomsten.

Arbejdsretten fandt, at der var tale om to selvstændige og klart adskilte enheder med hver sit forretningskoncept, som måtte anses for driftsmæssigt begrundet i almindelige branchemæssige forhold, og at der heller ikke i øvrigt var godtgjort omstændigheder, som kunne begrunde, at ISS Facility Services' overenskomstmæssige forpligtelser skulle udstrækkes til at gælde for ISS Hotel & Event Services.

Henvisninger: AR10833 (24. september 1986, AT1986 side 95) AR1991.0300 (15. oktober 1992, AT1992 side 106) AR1991.0196 (17. juni 1992, AT1992 side 55) AR1991.0251 (8. september 1992, AT1992 side 75) AR1992.228 (10. juni 1993, AT1993 side 83) AR1993.505 (8. marts 1994, AT1994 side103) AR2008.117 (12. maj 2009, AT2009 side 60) Per Jacobsen: Kollektiv arbejdsret (1994) side 124, Jens Kristiansen: Den kollektive arbejdsret (2014) side 194-96, Ole Hasselbalch: Arbejdsret (2014) side 2305-2306. Dommen er omtalt i Arbejdsrettens årsberetning 2015 under punkt 6.3.