Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 12-11-2015

Sag nr. FV2015.0028 Jytte Scharling

Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT.

Fortolkning af aftale med AC-Landsklubben (om der i grundlaget for beregning for udbetaling af flekstimer skal indregnes rådighedstillæg/eget pensionsbidrag).