Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 16-06-2015

Sag nr. FV2015.0057 Lars Hjortnæs

Lærernes Centralorganisation (LC) mod Kommunernes Landsforening (KL).

Fortolkning (om lærere og børnehaveklasseledere, der deltager i lejrskoler er forpligtede til at være til stede/stå til rådighed på lejrskolen ud over de højst 13 timer pr. døgn, der efter arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet kan indgå i opgørelsen over præsteret arbejdstid).